W przypadku każdej większej firmy, korporacji czy też urzędu, pojawia się potrzeba szybkiej i niezawodnej identyfikacji pracownika oraz stworzenia takiego systemu, który pozwoli mu swobodnie poruszać się po danym obszarze, ale jednocześnie ograniczy dostęp do pomieszczeń, w których jest on osobą niepowołaną. Taką możliwość dają karty zbliżeniowe. Karty zbliżeniowe Karty zbliżeniowe to w dużym skrócie […]

Czytaj dalej