Aparaty rtg i ich użytkowanie

Aparaty rtg i ich użytkowanie

Jeżeli w jakikolwiek jednostce ochrony zdrowia znajduje się aparat rtg, zanim zostanie użyty do badań niezbędne są testy rtg, dzięki którym można określić sprawność urządzenia i wykonywać poszczególne badania diagnostyczne, zabiegi bądź inne leczenie. Także, kiedy urządzenie pracuje już jakiś czas, wymagane są testy podstawowe rtg, Dzięki czemu mamy pewność, że specjalistyczne urządzenie działa prawidłowo. Nie możemy dopuścić stosowania aparatów rtg w sytuacji, kiedy nie zostały przeprowadzone testy podstawowe.

Po co wykonywane są rtg testy?

W przypadku urządzeń takich jak specjalistyczne urządzenia rentgenowskie, służące do rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, wymagana jest ich stała kontrola oraz sprawdzanie parametrów fizycznych. W tym celu należy wykonywać testy rtg, tylko po wykonaniu takich specjalistycznych testów i uzyskanie pożądanego wyniku, aparat rtg może być stosowany w medycynie podstawowej i specjalistycznej. Tutaj oprócz testów podstawowych wykonuje się także testy specjalistyczne rtg. Niesprawność aparatu rtg może przyczynić się do błędnego odczytania, a co za tym idzie do błędnej diagnozy medycznej.

Co to są testy akceptacyjne rtg?

Inną kategorią są także testy akceptacyjne rtg, dzięki którym możemy ocenić czy urządzenie nadal działa prawidłowo. Taka kontrola obejmuje wszystkie rodzaje testów rtg, jeżeli rtg testy nie zostaną wykonane, aparat rtg nie może być stosowany w jednostce ochrony zdrowia przy wykonywaniu badań diagnostycznych, zabiegów bądź leczenia. Mówi o tym ustawa o prawie atomowym, że wszystkie aparaty rtg, które są na co dzień stosowane w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia, podlegają stałej kontroli i muszą przechodzić co jakiś czas testy rtg.