Personel medyczny pracujący przy urządzeniach rtg

Personel medyczny pracujący przy urządzeniach rtg

W każdej jednostki ochrony zdrowia pracuje określona liczba osób, która zalicza się do personelu medycznego narażonego na działanie aparatów rtg. Dodatkowo w każdej jednostce ochrony zdrowia powinna być wykonywana Inspekcja ochrony radiologicznej, która polega na stałym monitorowaniu wszystkich urządzeń, aby działały w sposób prawidłowy.

Do tych czynności z pewnością należą testy rtg, które nie tylko wykazują sprawność urządzeń radiologicznych, ale również sprawdzają, czy są one bezpieczne w stosowaniu. Inspektor ochrony radiologicznej, oprócz tego, że kontroluje wszystkie urządzenia radiologiczne oraz ocenia narażenie rtg pracowników, musi także pamiętać o odpowiedniej częstotliwości testów.

Kiedy powinny być wykonywane rtg testy?  

Wspomniane testy podstawowe rtg, są wykonywane zawsze wtedy, gdy inspektor ochrony radiologicznej odwiedza dany punkt medyczny, a także, wtedy gdy akurat kończy się przegląd urządzenia rtg. Zanim zostaną wykonane badania oceniające narażenie pracowników rtg, muszą być też wykonane testy specjalistyczne rtg, dzięki którym mamy pewność, że mogą być przeprowadzone wszystkie badania oraz zdjęcia rentgenowskie.

Pomiar dawek indywidualnych

Włączanie urządzeń rtg wiąże się z niebezpieczeństwem promieniowania radioaktywnego, dlatego wszystkie urządzenia medyczne służące do wykonywania testów, badań i prześwietleń rtg, muszą posiadać testy akceptacyjne rtg aktualne. Niezależnie od tego, gdzie wykonywane są wszelkiego rodzaju badania, każde urządzenie rtg podlega wnikliwej ocenie i kontroli, aby kierownik jednostki organizacyjnej mógł przeprowadzić skuteczną ocenę narażenia rtg wszystkich pracowników służby zdrowia oraz osób odwiedzających dany ośrodek zdrowia.