Poznań - miasto studentów

Poznań – miasto studentów

Poznań jest piątym co do wielkości miastem w Polsce, ważnym ośrodkiem kulturalnym, turystycznym i edukacyjnym. Miasto nieustannie się rozwija, a sprzedaż mieszkań Poznań Piątkowo rośnie z roku na rok.

Nauka w stolicy Wielkopolski

Uniwersytety poznańskie znacząco wpływają na lokalne życie społeczne i kulturalne, ponieważ jedna czwarta populacji to studenci. W 25 uczelniach wyższych w mieście kształci się 122 000 osób (w tym około 5000 cudzoziemców). Kandydaci wybierają Poznań ze względu na europejską jakość edukacji, najniższe bezrobocie w kraju, szerokie możliwości zatrudnienia, zróżnicowany program kulturalny i wysoki standard życia. Decydującym elementem jest też to, że mieszkania na sprzedaż Poznań Piątkowo są tutaj tańsze niż w wielu innych miastach.

Uniwersytety wysoko w rankingach

Prestiż uniwersytetów w mieście potwierdzają ich przodujące pozycje w rankingach krajowych i międzynarodowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął wysokie miejsce na liście polskich uczelni, Uniwersytet Nauk Społecznych w Poznaniu – 1 miejsce wśród uniwersytetów rolniczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 2 miejsce wśród uniwersytetów ekonomicznych, Politechnika Poznańska – 4 miejsce w rankingu polskich uczelni technicznych. Poznań jest ważnym ośrodkiem naukowym w Polsce.

Oprócz 25 szkół wyższych istnieje 20 organizacji badawczych i 18 instytutów Polskiej Akademii Nauk. Głównymi obszarami badań są komunikacja i technologia informacyjna, nanotechnologia, medycyna, biotechnologia i bioinżynieria. Poznań ma potężne centra badawcze – Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCAT) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Poznań jest atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, istnieją komfortowe warunki do nauki i wysoki standard życia. W międzynarodowych i krajowych rankingach Poznań został wyróżniony za szereg wskaźników.